Tag Archives: آموزش آنالوگ

پکیج آموزش PLC FATEK

پکیج آموزش مقدماتی و پیشرفته
PLC FATEK

آموزش پیشرفته برنامه نویسی PLC S7 300/400

این پکیج آموزشی شامل ۱۰ فصل (۴۳ قسمت) می باشد که در این دوره برنامه نویسی ساختار یافته را برای برنامه نویسی حرفه ای تشریح میکنیم.هر مبحث به همراه مثال های کاربردی جهت درک بهتر مطالب ارائه شده است.