مشاهده نتایج آزمون PLC LOGO

نام و نام خانوادگینمره آزمون تستینمره آزمون پروژهمجموع نمره کسب شدهوضعیت
رضا جوانمردی۴۶۴۰۸۶قبول
سید صمد حسینی مقدم۵۸۴۰۹۸قبول
علیرضا میرجاوه۵۰۳۰۸۰قبول
رضا کاظمی ۳۰۴۰۷۰قبول
سیاوش احمدپور۳۶۳۰۶۶قبول
یاسین اسلام پناه۵۰۴۰۹۰قبول
منوچهر خدابنده لو۳۶۰۳۶مردود
امید کرمانشاهی۵۰۳۵۸۵قبول
مجتبی قرونه۲۶۱۰۳۶مردود
ابراهیم مام آقایی۴۸۱۰۵۸مردود
رضا کرمانشاهی۴۰۳۵۷۵قبول
مهدی آقازیارتی۴۴۴۴مردود
احمد میری قره۶۰۴۰۱۰۰قبول
روح الله ویسی۱۲۱۲مردود
نادر کمالوند۵۲۵۲مردود
رضا شکاری پور۵۰۴۰۹۰قبول
محمد زارع۵۲۵۲مردود
کیان علیجانی۳۰۳۰۶۰قبول
مهدی قهرمانی۳۴۳۴مردود
میلاد پورقربان۶۰۴۰۱۰۰قبول
مریم دولتشاهی۵۰۴۰۹۰قبول
علی هدایتی۵۰۵۰مردود
امیرحسین خوشبخت۳۸۳۸مردود
علیرضا حسابی۳۰۳۰مردود
فاطمه رحمانی۴۰۳۵۷۵قبول

جهت صدور گواهی از طریق شماره واتسآپ زیر درخواست خود را ارسال نمائید

WhatsApp.svg