مشاهده نتایج آزمون PLC Siemens S7 300-400

نام و نام خانوادگینمره اخذ شده در آزمون تستینمره اخذ شده از پروژهمجموع نمره کسب شدهوضعیت
احمد میر لوحی۵۶۲۹۸۵قبول
رضا اسدی پور۴۶۳۰۷۶قبول
مهشید مخبری۵۰۳۵۸۵قبول
اشکان
پور موسوی
۶۰۳۵۹۵قبول
رضا محدس۴۰۱۰۵۰مردود
احسان خرم۳۶۳۰۶۶قبول
احمد رضا انصاری طادی۵۰۵۰مردود
سعیدابراهیمی۳۸۳۰۷۸قبول
اسماعیل قربانی۴۴۴۰۸۴قبول
محمد علی عمادی طسوجی۳۲۳۰۶۲قبول
محمدحسین شفقت۵۰۴۰۹۰قبول
علی ناصری طسوجی۵۰۴۰۹۰قبول
علی رضا جباری۴۲۳۰۷۲قبول
ابوالفضل ادریسیان۴۲۲۰۶۲قبول
میر عسگر حسینی۲۲۲۰۴۲مردود
محمد استرکی۴۲۴۲مردود
اصغر قربانی۶۰۲۰۸۰فبول
حسن اکبری۲۶۱۰۳۶مردود
علی نامی۲۴۱۰۳۴مردود
محمود منصوری۴۸۳۰۷۸قبول
احمد کاظمیان۴۰۲۸۶۸قبول
سپیده میر طاهر۴۴۳۵۷۹قبول
امیر محمدی الموتی۳۸۳۸مردود
ابراهیم مومنی۱۸۱۸مردود
محمد زمانی۵۰۲۸۷۸قبول
فرشاد محمودی۳۶۳۶مردود
مهدی مظفری۵۶۵۶مردود
رضا کرمانشاهی۴۰۳۵۷۵قبول
پیمان صابریان۴۲۳۰۷۲قبول
امیر بوربور۴۸۳۰۷۸قبول
عبدالحمید رنجبر۴۸۳۵۸۳قبول
شهرام رضاخانی۳۶۳۵۷۱فبول
رضا رضا پور۶۰۳۵۹۵قبول
سید صمد حسینی مقدم۵۰۳۶۸۶قبول
احمد کریمی نیا۵۸۳۰۸۸قبول
امیرحسین خوشبخت قراملکی۲۰۲۰مردود
احمد رضا پورموسوی۴۶۳۵۸۱قبول
مسعود معبودی زنوز۴۸۴۸مردود
فاطمه سلحشور۶۰۴۰۱۰۰قبول
منصور اصلانی۴۸۳۵۸۳قبول
مصطفی علی حسینی۵۲۵۲مردود
حسین معین فر۳۸۲۰۵۸مردود
حسام توفیقی۵۰۲۰۷۰قبول
سینا فرهادی۸۸مردود
بنفشه هادیانفر۵۶۴۰۹۶قبول
علیرضا خانکشی زاده۴۴۲۰۶۴قبول
رضانقدی اروشکی۳۴۲۰۵۴مردود
محسن پورقلی۴۴۲۰۶۴قبول
ابراهیم مام آقایی۵۲۵۲مردود
محمد جواد اخلاقی۴۰۲۰۶۰قبول
پوریا کرمی درودگر۵۸۴۰۹۸قبول
میثم مثنوی خسروشاهی۲۰۲۰مردود
سید ابراهیم موسوی۵۸۴۰۹۸قبول
حمدحسینی۴۴۱۰۵۴مردود
محمد علی سورکی۳۲۱۰۴۲مردود
مهدی درویشی۵۲۵۲
محمد علی حسینی۵۲۵۲
نادر مروتی۴۶۴۰۸۶قبول
دانیال نبهان آبادی۴۲۴۰۸۲قبول
علی اصغر اقائی۴۰۰۴۰مردود
وحید اسماعیل پور۳۰۰۳۰مردود
احسان فتحی۴۲۰۴۲مردود
امید کرمانشاهی۴۶۴۰۸۶قبول
سعید عسگری۵۰۳۵۸۵قبول
مجید دهقانی تفتی۴۶۰۴۶مردود
سعید همراز۶۰۴۰۱۰۰قبول
مجتبی فاتحی چنار۵۶۴۰۹۶قبول
قسمت هایی که با علامت – پرشده است هنوز فایل پروژه را ارسال نکرده اند