جهت شرکت در این آزمون به موارد زیر دقت نمائید :

۱- نام و نام خانوادگی و همچنین کد ملی خود را جهت درج در گواهی صادره از این مرکز حتما وارد نمائید

۲- پاسخ به تمامی سوالات الزامی می باشد ( پاسخ غلط نمره منفی ندارد)

۳- مجموع نمره دریافتی شما از ۱۰۰ محاسبه میگردد – ۳۰ سوال که هریک شامل ۲ امتیاز می باشد و ۴۰ امتیاز هم مربوط به پروژه ای که در انتهای سوالات باید حل کرده و فایل آن را Email نمائید.

۴- بعد از پاسخ دادن به همه سوالات در انتهای پرسشنامه بر روی گزینه Submit کلیک نمائید.

(توجه داشته باشید که بعد از ارسال پاسخنامه امکان ویرایش مجدد میسر نمی باشد)

۵-  فایل ZIP شده پروژه را به آدرس Arash_Borji64@yahoo.com  ارسال نمائید.

در هنگام ارسال ایمیل در قسمت موضوع  ( Subject ) نام و نام خانوادگی خود را وارد نمائید.

 

1111

توضیحات تکمیلی :

با زدن شاسی I0.0 و بعد از سپری شدن ۳ ثانیه خروجی اول روشن گردد و روشن باقی بماند و سپس بعد از سپری شدن ۳ ثانیه خروجی دوم روشن و روشن باقی بماند .همین روند تا روشن شدن خروجی آخر مفروض می باشد.

سپس بعد از روشن شدن خروجی آخر و همچنین بعد از سپری شدن ۳ ثانیه خروجی اول خاموش و سپس بعد از سپری شدن ۳ ثانیه خروجی دوم خاموش و همین روند تا خاموش شدن خروجی آخر مفروض می باشد.

با زدن شاسی I0.1 در هر وضعیت کلیه خروجی ها خاموش گردد.

نکته : I0.0 از جنس شاسی می باشد (لحظه ای)

نکته : روند فوق قابل تکرار باشد