آرشیو دسته بندی: ِبخش آموزش DELTA

آموزش پروژه های کاربردی PLC دلتا – DELTA Projects

آموزش ۱۸ پروژه کاربردی توسط مهندس برجی
(ارائه نکات مهم و کاربردی در حین برنامه نویسی)
طول دوره آموزشی ۸ ساعت می باشد

آموزش درایو دلتا DELTA VFD – Drive

دانلود آموزش درایو های جدید و قدرتمند دلتا
VFD – MS300

آموزش ماکرو نویسی در HMI دلتا -DELTA HMI MACRO – آموزش پیشرفته HMI دلتا

دانلود کاملترین پکیج آموزش ماکرو نویسی در HMI دلتا