با سپاس از اینکه برای فراگیری اتوماسیون صنعتی آموزش های سایت ما را انتخاب نمودید

این آموزش، صرفا برای استفاده سفارش دهنده اصلی آن می باشد،
که هزینه استفاده آن را پرداخت کرده است.
از این رو، استفاده از آن برای افراد دیگر، غیر مجاز و ناقض
حقوق مولفین است .
از این که با رعایت حقوق معنوی PLCpro و مدرس، ما را در تداوم
تولید آموزش های علمی و تخصصی یاری می کنید، از شما
متشکریم.

 پکیج آموزش PLC LOGO V8 

F8251644 01 1

Untdddditled 1

PASSWORD:  vtbbg

فصل اول

دانلود

فصل دوم

دانلود

فصل سوم

دانلود

فصل چهارم

دانلود

فصل پنجم

دانلود

فصل ششم

دانلود

فصل هفتم

دانلود

فصل هشتم

دانلود

فصل نهم

دانلود

فصل دهم

دانلود

فصل یازدهم

دانلود

فصل دوازدهم

دانلود

فصل سیزدهم

فصل چهاردهم

دانلود

Logo to HMI

دانلود

 پاسخ ۵۳ پروژه

دانلود

در پایان امیدواریم در راهی که قدم برداشتید موفق باشید

winrar 2019 1