Tag Archives: آموزش شبکه مدباس

آموزش مدباس – ModBus

آموزش صفر تا صد شبکه مدباس – بصورت عملی تهیه کننده : گروه فنی PLCpro مدرس : مهندس آرش برجی طول دوره آموزشی : ۴:۳۰ سرفصل های این دوره آموزشی : ۱- ارتباط بین دو PLC دلتا از طریق مدباس ۲- ارتباط بین PLC دلتا با درایو زیمنس از طریق مدباس ۳- ارتباط بین PLC […]