آرشیو برچسب های: Download Factory i/o v2.4

آموزش Factory I/O

آموزش Factory io یکی از محبوبترین آموزش های اتوماسیون صنعتی می باشد چراکه توط نرم افزار فکتوری io میتوان پلنت های صنعتی را به سادگی در یک محیط گرافیکی شبیه سازی نمود.