جهت شرکت در این آزمون به موارد زیر دقت نمائید :

۱- نام و نام خانوادگی و همچنین کد ملی خود را جهت درج در گواهی صادره از این مرکز حتما در قسمت مربوطه وارد نمائید.

۲- پاسخ به تمامی سوالات الزامی می باشد ( پاسخ غلط نمره منفی ندارد).

۳- مجموع نمره دریافتی شما از ۱۰۰ محاسبه میگردد – ۳۰ سوال که هریک شامل ۲ امتیاز می باشد و ۴۰ امتیاز هم مربوط به پروژه ای که در انتهای سوالات باید حل کرده و فایل آن را Email نمائید.

۴- بعد از پاسخ دادن به همه سوالات در انتهای پرسشنامه بر روی گزینه Submit کلیک نمائید تا نتیجه آزمون برای شما مشخص گردد.

(توجه داشته باشید که بعد از ارسال پاسخنامه امکان ویرایش مجدد میسر نمی باشد)

۵-  فایل ZIP شده پروژه را به آدرس Arash_Borji64@yahoo.com  ارسال نمائید تا توسط اساتید مرکز آموزش بررسی گردد. (بعد از ارسال پاسخنامه ظرف مدت نهایت ۴۸ ساعت فایل پروژه را ارسال نمائید)

در هنگام ارسال ایمیل در قسمت موضوع  ( Subject ) نام و نام خانوادگی خود را وارد نمائید.

پروژه :

p12 1